AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Vi følger Sundhedsstyrrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende medicin.
Det har følgende betydning for vores patienter:

  • Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin,- og kun i en meget kort periode.
  • Man kan ikke forny recepter via vores e-portal eller telefonisk på vanedannende medicin
  • Vi fornyer kun vanedannende medicin ved en konsultation i lægeklinikken.
    Afhængighedsskabende medicin er f.eks; sovemedicin, stærkere smertestillende indeholdende morfica, ADHD medicin.

Uddrag fra Sundhedsstyrrelsens bekendtgørelse om vanedannende medicin:

“§ 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne.